За мен

Д-р Ганев специализира УНГ от януари 2018г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb