За мен

Д-р Божилов е специалист по спешна медицина от 2014г. Ръководи курсове по спешна медицина.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15