За мен

Михаела Маринова е студент в трети курс специалност "Фармация" в Медицински университет в Пловдив.