За мен

Висше медицинско образование МА – София - 1978 г.

1978-1982 - лекар ординатор в ОБ Благоевград

1982-1987 - лекар ординатор НКБ София

1987 – към момента -  завеждащ кабинет Функционален кардиологичен в ОАМПЕ ВТ към НМТБ „Цар Борис III“

 

Специалност „Вътрешни болести“ – 1986

Специалност по кардиология – 1998

 

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ;

1996-1999

  • Специализация по превантивна кардиология – МА София
  • Спешна кардиология - НКБ
  • Липидология – УБ „Царица Йоанна“
  • Хипертензиология – НКБ
  • Неинванзивна функционална кардиологична диагностика – МА и НКБ
  • Специализация по кардиология – Италия, Милано

Участие в международни конгреси по кардиология, липидология, хипертензиология – Япония 1991 г., Полша 1992 г. Еврапейски конгрес по липидология и атеросклероза – Мадрид 1999 г., Рим 2014 г.

Член на Дружеството по кардиология, на Лигата по липидология, хипертензиология и превантивна кардиология.

Има 9 публикации в областта на превантивната кардиология.

Опит

Кабинет по кардиология
1000, София, България, ул. Искър 22