За мен

Завършила Медицина в МУ - Стара Загора.

Придобита специалност по "Клинична хематология" в МУ - Плевен.

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73