За мен

Висше образование: ВМИ "Ив. Павлов", гр. Пловдив, 1972 - 1980 г

Ординатор в Акушеро-гинекологично отделение, гр. Хасково, 1980 - 1986 г.

Придобиване на специалност по Акушерство и гинекология - 1985 г.

Спечелване на конкурс за асистент в СБАЛАГ "Майчин дом", гр. София (04.05.1986 г.)

Старши асистент от 1989 г. в СБАЛАГ "Майчин дом", гр. София

Главен асистент от 1994 г. в СБАЛАГ "Майчин дом", гр. София

Работил е във всички клиники на СБАЛАГ "Майчин дом".

От 1997 г. до днес работи в III-та гинекологична клиника "Стерилитет и гинекологична ендокринология".

Има над 30 публикации в български издания, предимно в "Акушерство и гинекология".

Провежда обучение на студенти по медицина и стоматология.

Води лекции на основния курс по Акушерство и гинекология за придобиване на специалност и на курсовете от следдипломна квалификация по "Стерилитет", "Гинекологична ендокринология" и "Ендоскопски методи", организирани от катедрата по Акушерство и гинекология.

Специализации: "Демографско възпитание" и "Семейно планиране и сексуално здраве"

Завършени курсове: 

  • Доцимология ИСУЛ - 1988 г.
  • Здравен мениджмънт, модули в ИСУЛ - 1997 г.
  • Здравен мениджмънт и висша администрация, УНСС - 1998 г.

Опит

1000, София, България, ул. проф. Марин Големинов 3B
35928060060
Платен прием
Работи с осигурител