Опит

Невролог
4000, Пловдив, България, бул. Христо Ботев 81
0887433027
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
4000, Пловдив, България, Ул.Петко Де Петков 23 ет.4
0887433027
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Специалности

Нервни болести / Неврология

Сертификати

клинична електромиография ( ЕМГ)
клинична електроенцефалография (ЕЕГ)

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb