Образование

2011 - 2017
Медицина
Медицински университет Варна д-р Параскев Стоянов

Специалности

Очни болести / Офталмология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb