Опит

Началник на Отделението по образна диагностика
4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9