Опит

Началник на Отделението по образна диагностика
4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb