За мен

 

Роден съм в гр. Карлово  на 29 октомври 1982 година, зодия скорпион.

Завършвам основното си образование в гр. Карлово в СУ " Христо Проданов " Карлово.

Средно образование завършвам в ТЖПТ " Христо Смирненски гр. Карлово , със специалност " Железопътна техника " предвид факта, че влаковете и пътуванията с тях са ми хоби и днес.

Преминавам през редиците на Медицински Колеж Пловдив, където изучавам образна дигностика, в продължение на 3 години.

След това преминавам и през редиците на МУ-Пловдив, където се дипломирам като магистър - лекар.

 

Продължавам своето развитие усилено в сферата на образната и ехографската диагностика, диагностика, профилактика и лечение - на заболяванията на млечните жлези, щитовидна жлеза, коремни органи.

 

Д-р Ватев има сертификати за курсове:

1. Основи на Ехографската диагностика - първо ниво.

2. Ехография на коремни органи- 2-ро ниво;

3. Курсове по ехография на повърхностни структури /млечни жлези, щитовидна жлеза, лимфни възли и др./ 2-ро ниво;

4. Спешна абдоминална ехография 2-ро ниво

5. Ехография на женски и мъжки малък таз-2-ро ниво.

6. Образна диагностика на гърдата.

 

Ехографските курсове са проведени при един от първите трима ехографисти в България, уважаваната и обичаната от мен, Проф. Д-р Антония Недева - първият ехографист в Пловдив.

 

 

 

Усилено се занимава с ехографски прегледи на млечни жлези, като неколкократно участва в кампании за безплатни прегледи за рак на гърдата.

 

Ракът на гърдата и доброкачествените заболявания са лечими, когато същите бъдат открити на време, моето виждане е основа на медицината да бъде профилактиката, призовавам дамите да се преглеждат редовно, при лекаря се ходи не само с оплаквания или проблем, а дори и за профилактичен преглед.

 

 

Д-р Ватев има интереси в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на млечните жлези и щитовидната жлеза, както и на абдоминалните органи. В образната диагностика се чувствам във свои води и интересите ми са насочени както в нея към различни нейни области и раздели, така и в различни сфери на медицинската наука и практика, което е показателно от желанието ми непрекъснато да се развивам и да повишавам квалификацията си в различни области.

 

2012 - Курс по основи на сексологията МУ-Пловдив проведен при доц. Стефан Попов изтъкнат преподавател и специалист по психиатрия, неврология и сексология.

2012 - Курс по основи на лъчелечението МУ-Пловдив проведен при доц. Емилия Милиева - сектор физика и биофизика МУ-Пловдив

2012 - преставя статия на тема " Множествена склероза " пред преподаватели от катедра " Анатомия, хистология, ембриология " МУ-Пловдив.

19.03. 2015 - Участник във хирургична конференция организирана от МУ-Пловдив с тема " Злокачествени заболявания в  хирургията"

05.05.2015 успешно получил сертификат от МУ-Пловдив за завършен тримесечен основен курс по клинична хомеопатия под ръководството на проф. Людмил Пейчев - декан на фармацевтичен факултет, при МУ-Пловдив.

24- 27 септември -  Участие в ХVI конгрес на Българската асоциация по радиология в Пловдив, почетен президент на конгреса е доц. Николета  Трайкова. Има сертификат за участието си в форума.

24 септември 2015 - участие във училището по ултразвук на конгреса в Пловдив

16.11.2015 - 16.02.2016 - участие в тримесечен курс по " Медицинска онкология " проведен от сдружението на младите хирурзи и онколози, взет успешно тест и получен сертификат, за преминато обучение по Медицинска онкология.

 

Април 2017   - Участник във поредната хирургична конференция в Пловдив - организирана от МУ-Пловдив, има и сертификат от участието си.

 

28-30 септември 2017 в Пловдив - XVII Конгрес на Българската асоциация по рентгенология и радиология с сертификат. Президент на конгреса е

доц. Мария Недевска

 

През октомври 2017 д-р Ватев, участва с собствен научен труд на тема " Скрининг за заболяванията на млечната жлеза, провеждан на база Умбал " Св. Георги " Пловдив, в Международен конгрес по медицина, под егидата на МУ-Плевен ,

научен ръководител е д-р Атанас Баташки който без забележки подкрепя научния труд, в екипа са още д-р Николай Коев, и д-р Радина Миладинова.

 

Април 2018 - придобива сертификат за признат лекар - клиничен хомеопат , издаден от ЕШКХ след проведено двугодишно обучение. Обучението е проведено с база МУ-Пловдив.

 

Май 2018 - 25-27 май д-р Ватев  беше участник на Конференция по клинична хомеопатия, в гр. Несебър - организирана от БМХО, ЕШКХ и лекари практикуващи клинична хомеопатия.

 

В края на октомври 2018, д-р Ватев съвместно с д-р Атанас Баташки, пишат статия на тема " Рак на млечната жлеза. Хирургично лечение" като същата е публикувана в списание и вестник и на интернет страницата на медицинска платформа. 

 

В периода 02.11 - 03.11.2018 година. д-р Ватев участва и в първата конференция по образна диагностика на гърдата, проведена в Хотел " Рамада " София, конференцията се организира от Българското дружество по образна диагностика на гърда. За участието си в конференцията , д-р Ватев получава и сертификат.

 

2019 - д-р Ватев има сертификат за Курс по Ултразвукова диагностика в АГ- проведен в базата на Умбал " Св. Георги " Пловдив в клиниката по акушерство и гинекология - ръководител д-р Борис Стоилов - специалист по АГ и Фетална Медицина.

 

2019 - в периода от 17-19 май д-р Ватев е част от 18-тата конференция по клинична хомеопатия провела се в гр. Несебър, където получи удостоверение за проведена поддържаща квалификация по клинична хомеопатия

 

През учебната 2018-2019 година, д-р Ватев преминава курс за продължаваща квалификация по клинична хомеопатия провеждан от ЕШКХ съвместно с МУ-Пловдив

 

От Април 2019 , д-р Ватев е председател на сдружение с нестопанска цел футболен клуб " Домлян " с. Домлян, община Карлово, област Пловдив, представлява  клуба, като негов президент и лекар на същия.

 

Покрай футболният клуб,  д-р Ватев се интересува и от спортната медицина.

 

Д-р Ватев има и редица курсове за следдипломна квалификация в различни сфери на медицината и е пример за човек, който непрекъснато се осъвършенства.

 

През Академичната 2019/2020 учебна година д-р Иво Ватев, е приет за обучение в двойна магистратура на Медицински Университет Варна в специалността

" Здравен мениджмънт и медико - социални грижи " , което отговаря на неговите потребности за развитие на управленски качества и необходимостта от промяна в управлението на здравеопазването в България.

Квалификация :

Здравен мениджмънт и медико - социални грижи - направление здравни грижи - обществено здравеопазване

 

През Октомври 2019 година - д-р Ватев получава сертификат за сертифициран Шуслеров терапевт , след успешно изкаран курс и положен изпит. Обучението е с продължителност една година. Обучението се провежда от академията за терапия с минерални соли на д-р Шуслер.

 

2021 година - преминато обучение по Морска Медицина, морско здравеопазване с лектор доц. Димитър Ставрев МУ-Варна

 

28 - 29.05.2021 година д-р Ватев участва във втората конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата провела се в хотел " Рамада " гр. София 

 

16.07.2021 година д-р Ватев защитава успешно дипломна работа на тема " Качество на живот при болни с рак на млечната жлеза и рак на белия дроб " - оценката от защитата е отличен 5,75, а оценка от научен ръководител и рецензент е съответно 5,50 и 5,75 - обща оценка 5,63. В дипломното приложение ще са изписани оценка от защитата и общата оценка от оценките на научния ръководител и рецензента.  Научен ръководител е Доц. Д-р Клара Докова д.м., а рецензент Доц. Д-р Наталия Ушева д.м.

 

В резултат на успешната защита д-р Ватев придобива образователно - квалификационна степен магистър по специалност " Здравен мениджмънт и медико - социални грижи " от факултет по Обществено здравеопазване на Медицински Университет гр. Варна. Преди защитата на дипломната работа д-р Ватев завършва семестриално с много добър успех

от следването 5,37.

 

През академичната 2021 / 2022 година д-р Иво Ватев е приет за студент в магистърска програма на Медицински Университет " Професор Параскев Стоянов " град Варна по специалността " Фармацевтичен мениджмънт и грижи " задочно обучение с продължителност четири семестъра или 2 години.

Квалификация : Фармацевтичен мениджмънт и грижи - направление - Здравни грижи - Обществено здравеопазване

 Завършил семестриалното обучение с отличен успех 5,70.

Успешно защитена дипломна работа за присъждане на магистърска степен по " Фармацевтичен мениджмънт и грижи " с обща оценка мн.добър 5,25

Тема на дипломната работа " Проблеми и предизвикателства при употребата на Off - label лекарствени продукти ". Научен ръководител на дипломната работа е проф. Мария Вълканова д.п. , а рецензент Доц. Анна Тодорова д.м.

През академичната 2023 / 2024 година - Д-р Ватев е приет за студент в магистърската програма на Факултета по обществено здравеопазване при Медицински университет " Проф. Д-р Параскев Стоянов " гр. Варна по специалността " Опазване и контрол на общественото здраве " - със срок на обучение 2 години - 4 семестъра - задочно обучение.

 

Непрекъснато продължавам да работя и да се развивам, както в медицината, така и в сферите на живота!

 

С най-добри чувства към всички Ви , д-р Иво Ватев.

 

 

 

Опит

Лекар
4000, Пловдив, България, Пловдив

 

 

 

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
В Сопот стартира кампания за ранно откриване на заболявания на гърдата
default image
В Сопот стартира кампания за ранно откриване на заболявания на гърдата

Д-р Иво Ватев и екипът му стартират в гр. Сопот кампания за профилактика и ранно откриване на заб...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
ФК " Домлян" ще участва в благотворителен мач
default image
ФК " Домлян" ще участва в благотворителен мач

ФК " Тунджа " гр. Павел Баня и ФК " Домлян " село Домлян, община Карлово се включват в каузата за...

Публикации

В Сопот стартира кампания за ранно откриване на заболявания на гърдата
Публикация
В Сопот стартира кампания за ранно откриване на заболявания на гърдата
ФК " Домлян" ще участва в благотворителен мач
Публикация
ФК " Домлян" ще участва в благотворителен мач
д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
Най-важното за коронавирусите
default image
Най-важното за коронавирусите

Коронавирусите са група вируси, които причиняват заболявания при бозайници и птици, но могат да з...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
Международен ден за борба с рака
default image
Международен ден за борба с рака

Днес  на 4-ти февруари се отбелязва международния ден за борба с рака. Онкологичните заболявания ...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
Фк " Домлян " започва подготовка за новия полусезон
default image
Фк " Домлян " започва подготовка за новия полусезон

След един успешен полусезон в Б - областна футболна група Пловдив - Север отборът от карловското ...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
Атмосферните замърсители - IV част
default image
Атмосферните замърсители - IV част

Ето, че стана време да завърша темата за " Атмосферните замърсители " с четвърта и последна част ...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
Атмосферните замърсители - III - Част
default image
Атмосферните замърсители - III - Част

Продължавам с третата част от темата " Атмосферните замърсители "   1. Карбонилни производни на В...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
Атмосферните замърсители - II част
default image
Атмосферните замърсители - II част

Представям ви и втората част от темата " Атмосферните замърсители " .   1. Стирол - стиролът е ле...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2020
Атмосферните замърсители I - Част
default image
Атмосферните замърсители I - Част

                                    ОСНОВНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ - ЧАСТ 1   В настоящата публик...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2019
След 30 години отново мач в с. Домлян
default image
След 30 години отново мач в с. Домлян

Отново в нашият дом стадиона в с. Домлян, Карловско след 30 години.   В съботният ден на 21.09.20...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2019
Фк " Домлян " изигра първи мач след 30 години
default image
Фк " Домлян " изигра първи мач след 30 години

Здравейте, приятели! Изключително съм доволен да ви съобщя, че воденият от мен състав на Фк " Дом...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2019
Лекар възстановява футболен отбор
default image
Лекар възстановява футболен отбор

Набират се спонсори за футболен клуб ''Домлян''   Д-р Ватев освен лекар, който от сърце помага на...

д-р Иво Ватев създаде статус
2019
Честит 8-ми март, скъпи Дами!
default image
Честит 8-ми март, скъпи Дами!

Честит 8-ми март, скъпи Дами! Имам честта да ви поздравя по повод международният ден на жената! П...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2019
Честит 8-ми март, скъпи Дами!
default image
Честит 8-ми март, скъпи Дами!

Честит 8-ми март, скъпи Дами! Имам честта да ви поздравя по повод международният ден на жената! П...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2019
Черна статистика на българската раждаемост
default image
Черна статистика на българската раждаемост

България е хубава страна с красива природа, но топящо се население. Има една черна статистика и т...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2019
Профилактични прегледи за жени в Сопот
default image
Профилактични прегледи за жени в Сопот

Кампания за ранно откриване на доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза   Пр...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2018
Месец октомври, месецът за женско здраве и борба с заболяванията на гърдата част - 2
default image
Месец октомври, месецът за женско здраве и борба с заболяванията на гърдата част - 2

Скъпи дами, в продължение на 1-ва част от материала за най-често срещаните заболявания на гърдите...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2018
Октомври 2018, месецът за борба със заболяванията на гърдата! Част - 1
default image
Октомври 2018, месецът за борба със заболяванията на гърдата! Част - 1

Месец октомври- месецът за женско здраве и борба със заболяванията на гърдата /1-ва част/   Д-р И...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2018
Любов и болка в медицината - част 2
default image
Любов и болка в медицината - част 2

Статията е продължение на първа част от материала ''Любов и болка в медицината“   От какво ме бол...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2018
Любов и болка в медицината
default image
Любов и болка в медицината

                                                  ...

д-р Иво Ватев създаде статус
2018
ДА СИ ЛЕКАР Е ПРИЗВАНИЕ! ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ХОРА! БЛАГОДАРЯ!
Карлово – градът на лекарите отличници
default image
Карлово – градът на лекарите отличници

Само два месеца, след като CredoWeb отличи карловския гинеколог д-р Николай Тошев за най-изявен д...

д-р Иво Ватев създаде статус
2018
Прегледите на гърдите трябва да започнат още на 15-годишна възраст
default image
Прегледите на гърдите трябва да започнат още на 15-годишна възраст

Д-р Иво Ватев е завършил Медицински колеж ''Мара Малеева'' със специалност рентгенов лаборант, а ...

д-р Иво Ватев създаде публикация
2018
Кампания за безплатни прегледи за рак на гърдата
default image
Кампания за безплатни прегледи за рак на гърдата

 Отделете 15 минути за преглед и се погрижете за вашето здраве. То ще ви се отплати десетократно!...