Последователи
д-р Христиана  Бацелова
д-р Христиана Бацелова
Епидемиология на инфекциозните болести
д-р Мария Коновалова
д-р Мария Коновалова
Акушерство и гинекология
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина
Мариела Николова
Мариела Николова
Студент по друга медицинска специалност
г-жа Мария Николаева Русимова
г-жа Мария Николаева Русимова
Анестезиология и интензивно лечение
Джулия Величкова Беширова
Джулия Величкова Беширова
Студент по дентална медицина