Опит

Лекар-специализант по инфекциозни болести
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15

Инфекциозно отделение