Опит

6100, Казанлък, България, ж.к. "Изток", бл. 76