За мен

"МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-РУСЕВ" ЕООД

д-р Николай Николов
специалист рентгенолог

Образование и специализации:
1993 г. – Дипломира се в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, специалност „Медицина“
1999 г. - Придобива специалност „Рентгенология“

Допълнителна квалификация:
1999 – 2005 г. провежда следдипломни квалификации и придобива сертификати и удостоверения за извършване на:
- абдоминална ехография;
- компютърна томография;
- магнитно-резонансна томография.

Професионален опит:
1999 – 2004 г. - рентгенолог в гр. Попово
2004 – 2016 г. - специалист-рентгенолог в отделение по Образна диагностика в МБАЛ „Св. Анна“ - Варна
От 2005 г. – до момента - специалист по Образна диагностика в Лаборатории Русев - Варна

Опит

ЛЕКАР
9000, Варна, България, БУЛ. Цар Освободител 100
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Услуги в тази практика
  • ядрено магнитен резонанс
  • ехография