Опит

Специализант по УНГ-болести
1000, София, България, ул. Бяло море 8
venelin_1992@abv.bg 0886560500
Платен прием
През есенно-зимния сезон преобладават субхордалните ларингити, които изискват спешно лечение
През есенно-зимния сезон преобладават субхордалните ларингити, които изискват спешно лечение

Д-р Венелин Маринов е специализант по УНГ-болести и докторант към Катедрата по УНГ-болести към Кл...