Опит

Специализант по УНГ-болести
1000, София, България, ул. Бяло море 8
venelin_1992@abv.bg 0886560500
Платен прием

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb