За мен

 

 • http://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia_oncology/doctors/d-r-ivan-georgiev

 •  

 • КЛИНИЧНИ ИНТЕРЕСИ:

  • • Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT)
  • • Лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и в близост до диафрагмата и бъбреците)
  • • Стереотактична радиохирургия и лъчелечение
  • • Тумори на глава и шия
  • • Мозъчни тумори
  • • Тумори на Бял дроб
  • • Онкоурологични заболявания
  • • Онкохематологични заболявания
  • • Лъчелечение при бенигнени заболявания
  • • Брахитерапия с висока и ниска мощност на дозата
  • • Управление на качеството в лъчелечението
 • СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ:

  • • 1997 -2002 Специализант лъчелечение в Национален Онкологичен Център, София
  • • Basic Clinical Radiobiology – ESTRO
  • • Imaging Methods in Radiation Oncology ESTRO
  • • Rare tumors in Oncological Practice, European School of Oncology
  • • Lymphomas and Gastrointestinal Cancers, ESMO-EONS
  • • Modern Brachytherapy Techniques, GEC - ESTRO
  • • Breast Cancer and Melanomas, European School of Oncology
  • • Masterclass of Clinical Oncology, ESMO
  • • Advances in Breast cancer treatment European School of Oncology,
  • • ESMO, ESTRO, European Cancer Congress, European Hematology Association (EHA) Congresses 2009- 2016
 • ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА:

  • • Европейска асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO)
  • • Европейска асоциация по Медицинска Онкология (ESMO)
  • • Българско научно дружество по Медицинска Онкология
  • • Български лекарски съюз
  • • Гилдия на лъчетерапевтите в България при БАР

РЕЗЮМЕ:

 

Професионален опит:

Юни  2016 - Специалист Лъчелечение в Клиника по лъчелечение и радиохирургия,  Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, София

2006 - Специалист Лъчелечение към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София

2002 - Специалист Лъчелечение в Клиника по лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София/ СБАЛО-ЕАД София 

1997 -  лекар специализант в Клиника по лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София

 Образование:

2002 - Специалност Лъчелечение, Медицински университет, София

1990-1996  Медицина - Медицински университет, София