Опит

Front-end Developer
1000, София, България, ул. Атанас Дуков 29

Сертификати

ОП-07-01-Управление на инциденти v05
2018-05-16
Начално обучение за нови служители
2018-05-19
ЛИЧНИ ДАННИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КРЕДОУЕБ СЪРВИСИС
2020-07-28 00:31:24

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb