Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Доброволен стаж/практика в Интензивно кардиологично отделение