Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
доц. Теодора Чамова, дм създаде публикация
2018
Наследствени малкомозъчни атаксии в България - форми и клинични характеристики
Наследствени малкомозъчни атаксии в България - форми и клинични характеристики

Презентацията бе представена по време на Деветата национална конференция за редки болести, провед...

Публикации

Наследствени малкомозъчни атаксии в България - форми и клинични характеристики
Наследствени малкомозъчни атаксии в България - форми...
Публикация