За мен

Д-р Спасов работи във втора база на Комплексния онкологичен център в Пловдив. 

Опит

ординатор
4000, Пловдив, България, бул. Ал. Стамболийски 2А