За мен

Електромиография

Електронистагмография

Невроотология

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
4000, Пловдив, България, бул. Руски №12

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb