Опит

1000, София, България, бул."Александър Стамболийски"№188
0888 803362
Дни за консултация

Понеделник

11:15 - 14:15

Сряда

11:15 - 14:15

Вторник

15:00 - 18:00

Четвъртък

15:00 - 18:00