За мен

Д-р Христо Дамянов завършва висшето си образование в Медицинския факултет на Медицинска Академия, София,Бъргария. Специализира урология в Урологична клиника на Висш Военномедицински институт (ВВМА), София. До 1994г. е завеждащ урологично отделение към ВВМА. От 1984г. активно е ангажиран с научно-изследователска дейност в областта на уроонкологията.

Създател е и началник на урологичното отделение в Националния онкологичен център,София, където работи до 2003 г.

Дисертационният труд, за който му е присъдена степента “доктор по медицина” е на тема “Имунотерапията в комплексното лечение на туморите на пикочния мехур”.

Автор е на над 90 научни публикации, 2 изобретения, 4 рационализации и 1 монография. През последните години е автор на 8 публикации в областта на Интегративната онкология.

Член е на Съюза на учените в България, Академия на науките – Ню Йорк, Световната асоциация по урология (SIU), Европейската асоциация по урология (EAU) и на Балканския онкологичен съюз (BUON), Международната организация на лекарите практикуващи интегративна медицина (IOICP), Европейската академия по Инсулин потенцирана терапия (IPT/IPTLD).

От 2006 г. насочва изцяло дейността си в областта на интегративната онкология и създава и развива първия в страната център за Интегративна онкология в България.

Д-р Дамянов е първият български лекар, завършил квалификационен курс за приложение на Инсулин-потенцирана терапия (IPT). Резултатите от приложението на IPT при болни с напреднали туморни заболявания са предмет на 4 негови научни публикации.

Ръководения от д-р Дамянов център за Интегративна онкология разработва и активно прилага редица модерни достижения на Интегративната онкология като: IPT, биомагнитна терапия с магнитни двойки, хипертермия, интравенозна терапия с високи дози Вит. С, имунотерапия, лазерна терапия, електротерапия и др. В рутинната практика на центъра са въведени два нови диагностични метода: изследване за наличието на циркулиращи туморни клетки и тест за химиочуствителност, както и автономен мускулен тест.

 

 

Жалба до БЛС

Жалба срещу д-р Симидчиев и д-р Маджаров

На вниманието на Президента Румен Радев и Министър-председател Кирил Петков на Р. България

На вниманието на Президента Румен Радев и Министър-председател Кирил Петков на Р. България: https...

Публикации

Жалба до БЛС
Публикация
На вниманието на Президента Румен Радев и Министър-п...
Публикация
Национален план за контрол на рака

Становище относно Национален план за контрол на рака

Писмо до предизборния щаб на ПП

Писмо до предизборния щаб на ПП във връзка с проблемите свързани с лечението на Ковид-19 и онколо...

Събития

номинации за лекар на годината за 2020 от Медицински център по Интегративна медицина
номинации за лекар на годината за 2020 от Медицински...
Събитие
Писмо до Министър Стойчо Кацаров

Предлагаме ви да се запознаете с нашето становище за възможностите за лечение на коронавирус ивфе...

По темата: Нужен ли е национален план за рака

Българската клинична онкология ЖИЗНЕНО се нуждае от национален раков план (НРП). Основните пробле...

Дискусии

Има ли починали от коронавирус?
дискусия
COVID 19 през погледа на медика, а не на лаика
дискусия
Време е за промени в концепцията за лечение на онкологични заболявания. Нови перспективи.

Уважаепи колеги Представяме нашата поредна публикация в сферата на лечението на онкологични забол...

Успешни практики за лечение на туморни формации

Представяме на вниманието на колегите и на редакционния съвет на сайта Credoweb да включи в рубри...

На вниманието на всички журналисти и лекари позволяващи си да разпространяват клевети и невярна и...

  Медицински център за интегративна медицина е единственото в България лечебно заведение, което п...

Измамата в Онкологията и лечението с ваксини

Представяме на вниманието Ви последната публикация на проф.Mahin Khatami (19.12.20г), бивш Замест...

До БЛС от екипа но Медицински Център по Интегративна Медицина

На вниманието на УС на БЛС,   Благодарим ви за това, че ви има! Благодарим ви за това, че ни разб...

Пациентите споделят

Историята на Деян

На
17.9.2020
Предложени от нас дискусии в Credoweb

Предложени дскусии относно лабораторните тестове и смъртността от Covid19.

Дискусия относно COVID19

Дискусия относно COVID19 и мерките на щаба срещу пандемията

Публикации

Списък с научни публикации на Медицински Център по Интегративна Медицина

Награди

Награди на Медицински Център о Интегративна Медицина за иновативно лечение на онкологични заболяв...

Сигнал до прокуратурата

Сигнал до прокуратурата Срещу: Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, изп. директор на ИАЛ ...

СИГНАЛ Относно Грубо нарушение на „Кодекса за професионална етика на лекарите в България“

Уважаеми колеги, Средствата за масова информация са заляти от клеветнически пасквил, насочен срещ...

Писмо до Министър - председателя на република България Бойко Борисов и министъра на здравеопазван...

Във връзка с целенасочените опити за прикриване на научни данни и факти относно възможностите за ...

Coronavirus Is It Curable?

Viral epidemics are constant satellite of human civilization and for millennia, the only achievem...

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЛЕКУВА КОРОНАВИРУС

През последните седмици сме свидетели на мощна инвазия в информационното пространство от новините...

Отворено писмо от Медицински център по Интегративна медицина

На вниманието на всички, които не са безразлични към проблемите в здравеопазването   Представяме ...

Във връзка с процедурата по приемане на бюджета на здравеопазването

Представяме на вниманието Ви кореспонденцията ни със здравната комисия на народното събрание отно...

ПО ПОВОД ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ " THE BEST OF ASCO 2019''

Уважаеми колеги,В началото на м. септември 2019г. се проведе дискусионен форум „The Best of ASCO ...

НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕТАСТАТИЧНИ ТУМОРИ

На 11.04.2019г. екипът на клиниката по Интегративна медицина в гр София, с ръководител Д-р Дамяно...

Време е за промени в концепцията за лечение на онкологични заболявания

д-р Хр. Дамянов, д.м., д-р Ив. Маслев, д-р Вл. Павлов   Mедицински Център „Интегративна медицина”...