За мен

Д-р Христо Дамянов завършва висшето си образование в Медицинския факултет на Медицинска Академия, София,Бъргария. Специализира урология в Урологична клиника на Висш Военномедицински институт (ВВМА), София. До 1994г. е завеждащ урологично отделение към ВВМА. От 1984г. активно е ангажиран с научно-изследователска дейност в областта на уроонкологията.

Създател е и началник на урологичното отделение в Националния онкологичен център,София, където работи до 2003 г.

Дисертационният труд, за който му е присъдена степента “доктор по медицина” е на тема “Имунотерапията в комплексното лечение на туморите на пикочния мехур”.

Автор е на над 90 научни публикации, 2 изобретения, 4 рационализации и 1 монография. През последните години е автор на 8 публикации в областта на Интегративната онкология.

Член е на Съюза на учените в България, Академия на науките – Ню Йорк, Световната асоциация по урология (SIU), Европейската асоциация по урология (EAU) и на Балканския онкологичен съюз (BUON), Международната организация на лекарите практикуващи интегративна медицина (IOICP), Европейската академия по Инсулин потенцирана терапия (IPT/IPTLD).

От 2006 г. насочва изцяло дейността си в областта на интегративната онкология и създава и развива първия в страната център за Интегративна онкология в България.

Д-р Дамянов е първият български лекар, завършил квалификационен курс за приложение на Инсулин-потенцирана терапия (IPT). Резултатите от приложението на IPT при болни с напреднали туморни заболявания са предмет на 4 негови научни публикации.

Ръководения от д-р Дамянов център за Интегративна онкология разработва и активно прилага редица модерни достижения на Интегративната онкология като: IPT, биомагнитна терапия с магнитни двойки, хипертермия, интравенозна терапия с високи дози Вит. С, имунотерапия, лазерна терапия, електротерапия и др. В рутинната практика на центъра са въведени два нови диагностични метода: изследване за наличието на циркулиращи туморни клетки и тест за химиочуствителност, както и автономен мускулен тест.

 

 

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2019
Христо Дамянов, дм създаде публикация
2019
Отворено писмо от Медицински център по Интегративна медицина

На вниманието на всички, които не са безразлични към проблемите в здравеопазването   Представяме ...

Публикации

Поредна нова публикация в престижно онкологично спис...
Публикация
Отворено писмо от Медицински център по Интегративна ...
Публикация
Христо Дамянов, дм създаде публикация
2019
Във връзка с процедурата по приемане на бюджета на здравеопазването

Представяме на вниманието Ви кореспонденцията ни със здравната комисия на народното събрание отно...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2019
ПО ПОВОД ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ " THE BEST OF ASCO 2019''

Уважаеми колеги,В началото на м. септември 2019г. се проведе дискусионен форум „The Best of ASCO ...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2019
НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕТАСТАТИЧНИ ТУМОРИ

На 11.04.2019г. екипът на клиниката по Интегративна медицина в гр София, с ръководител Д-р Дамяно...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2019
Време е за промени в концепцията за лечение на онкологични заболявания

д-р Хр. Дамянов, д.м., д-р Ив. Маслев, д-р Вл. Павлов   Mедицински Център „Интегративна медицина”...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
Български лекари със световен успех в лечението на рака!

Предоставяме на Вашето внимание запис от пресконференция, относно приложението на нов, уникален м...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ИНСУЛИН ПОТЕНЦИРАНА ТЕРАПИЯ В КОМБИНАЦИЯ С БИОМАГНИТНА ТЕРАПИЯ С МАГНИТНИ ДВОЙКИ ПРИ НАПРЕДНАЛИ М...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
Първо научно съобщение за Интегративен метод за персонализирано лечение на онкологични заболявания

От 4 до 6 октомври 2018 година в гр.Тихуана, Мексико се проведе 18 Глобална Конференция по Инсули...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
Важна Информация

Пореден нов случай на успешно лечение при метастатичен тумор на гърдата   В Медицински Център„Инт...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
Конвенционална онкотерапия - реалност и проблеми
Конвенционална онкотерапия - реалност и проблеми

"Медицински център за интегративна медицина", София   Статистическите данни показват, че онкологи...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
Конвенционална онкотерапия реалност и проблеми
Конвенционална онкотерапия реалност и проблеми

Обзорът е дело на колектив: д-р Христо Дамянов, д.м. д-р Ив. Маслев, д-р Вл. Павлов, проф. Л. Авр...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
Електрохимично лечение на туморни заболявания - ефективност и перспективи

Електрохимично лечение на туморни заболявания - ефективност и перспективи   Д-р Христо Дамянов ...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
СИСТЕМНА ХИПЕРТЕРМИЯ  ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СИСТЕМНА ХИПЕРТЕРМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

       СИСТЕМНА ХИПЕРТЕРМИЯ  ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-р Иван Маслев, д-р Христ...

Христо Дамянов, дм създаде публикация
2018
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ ИЗЛЕКУВАХА РАК НА ГЪРДАТА В ПОСЛЕДЕН СТАДИЙ С АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ ИЗЛЕКУВАХА РАК НА ГЪРДАТА В ПОСЛЕДЕН СТАДИЙ С АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ

Постигнахме пълен клиничен ефект при лечение на 40-годишна жена с рак на гърдата в последен стади...