За мен

Специалист по вътрешни болести от 2008г. и по ендокринология и болести на обмяната от 2011г.

Доцент към Катедра по Ендокринология,

Медицински Университет - Пловдив

Опит

4000, Пловдив, България, ул. София 64