За мен

Доц. Ходжев е началник на Клиниката по пулмология към УМБАЛ ''Св. Георги'', гр. Пловдив

 

Има интереси в областта на диагностиката и лечението на белодробен карционом, ХОББ, туберкулоза, астма, идиопатична белодробна фиброза и др.

 

Зад гърба си има над 50 научни публикации

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66