Опит

5800, Плевен, България, местност Стражата
Работи с осигурител