За мен

Завършва медицина в МУ-Плевен през 1995г. Специализира "Обща медицина", придобива различни квалификации при посещение на курсове за квалификация и преквалификация.