Опит

8000, Бургас, България, ж.к. Зорница; комплекс Перла
8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-16

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb