Опит

Завеждащ клиника по гръдна хирургия
, България, Плевен, ул. "Георги Кочев" 8 а
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)