За мен

Доктор по икономика в катедра "Икономика и управление на здравеопазването", научна специалност  "Организация и управление извън сферата на материалното производство" - МУ-Варна – 2012г

 

Преподавателска дейност:

Лекции по Стратегическо управление и контролинг, Здравен и социален маркетинг, Интегрирани грижи, Организационно поведение, Управление на човешки ресурси  в магистърската програма по Здравен мениджмънт;

 

Лекции по Управление на продажбите, Управление на фармацевтичните организации в динамична среда, Дистрибуционна политика на лекарствени продукти и логистика, Управление на човешки ресурси, в магистърската програма по Фармацевтичен мениджмънт;

Лекции и семинарни упражнения по Интегрирани грижи, Рекреативен мениждмънт и Организационно поведение в магистърската програма по Морелечение, рехабилитация, уелнес и СПА;

 

Семинарни упражнения по Организационно поведение, Рекреативен мениджмънт, Управление на човешки ресурси в бакалавърската програма по Здравен мениджмънт;

Семинарни упражнения по Организационно поведение в магистърската програма по Здравни грижи;

 

Лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт.

 

Публикации

14 публикации и 9 участия в български и международни научни конференции. Основните научни разработки са в областта на интегрираните здравни грижи при хронични заболявания (диабет, ССЗ, остеоартроза и др.), здравен туризъм, СПА, уелнес и други.

Опит

9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55