Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Образование

2010 - 2016
Медицина
Медицински Университет Пловдив

Специалности

Урология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb