Образование

2012 - 2018
Медицина
Медицински факултет - Тракийски университет
Стара Загора , България

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb