Опит

Началник І Вътрешна Клиника и Нефрология
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2