За мен

Д-р Боризанова е част от екипа на Клиниката по кардиология към УМБАЛ ''Царица Йоана-ИСУЛ'', а от 2017г. е и асистент в Катедра Спешна медицина към Медицински университет- София. Завършила е медицина в Медицински факултет към Тракийски университет- гр. Стара Загора и е специалист по кардиология от 2015г.

 

Научните й интереси са в областта на кардиометаболитни заболявания, предсърдно мъждене, затлъстяване  и спешна медицина.

 

Има над 30 публикации в национални и международни списания, както и множество участия в конгреси, сред които: XVI Национален конгрес по кардиология, XVI Национален конгрес по неврология, Дни на ехокардиографията, Втора национална среща по ехокардиография и неинвазивна образна диагностика в кардиологията, ESC Congress 2020, Euroecho 2013-2020, The 4 th International conference on Prehypertension, Hypertension and CardioMetabolic syndrome, Today and tomorrow echocardiography St. Wolfgang, XXIV World Congress of Echocardiography and Cardiovascular Imaging и др. 

 

Членство в научни организации: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), European Society of Cardiology (ESC), European Asossiation of Cardiovascular Imaging (EACVI).

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb