За мен

СПЕЦИАЛНОСТ:

 • Психиатрия
 • Спешна медицина - специализант 

 

Д-р Ментешев е завършил следните специализирани курсове:

 • Особени ситуации в детството
 • Малтретирано дете
 •  Аутизъм – клинична диагностика и класификация, научни аспекти и терапевтични принципи
 • Травма в детска възраст
 • Деца жертва на насилие и подкрепа на техните семейства
 • Интердисциплинарен обучителен модул “Шизофрения“
 • Диагностика и лечение на хиперкинетично разстройство в детството
 • Когнитивно-поведенческа психотерапия – основни умения при работа с деца
 • Когнитивно-поведенческа терапия при деца с дислексия
 • Терапевтично поведение при работа с деца – схема фокусиран подход
 • Поведенчески подходи при деца с ADHD
 • Обучителен курс за работа с тест на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години (HAWIK-R 1983) българска стандартизация

Професионален път:

От началото на кариерата си през 1996 г. до 2004 г. д-р Ментешев работи в Детско-юношеска психиатрична клиника – стационар на УМБАЛ“ Александровска”- София.

От 2005 г. до 2013 г. д-р Бенжамен Ментешев завежда детско-юношеския психиатричен кабинет на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” – гр. София.

От септември 2013 г. работи като психиатър в 1 ДКК – София и Медицински Център "Спортмед".

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Професионалните интереси на д-р Бенжамен Ментешев са в областта на детската психиатрия, спешната и планинска медицина.

Член е на Българската асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии и е един от основателите на Българското дружество по планинска медицина.