Опит

Медицинка сестра
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2

Образование

2013 - 2017
Медицинска сестра
Медицински факултет - Тракийски университет
Стара Загора

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb