За мен

Проф. Екатерина Хаджипетрова е бивш ръководител на Катедрата по нервни болести към Медицински университет-Пловдив. В дългогодишната си научно-преподавателска дейност, съчетана и с клинична работа, тя е натрупала богат опит, който е споделила в научни изследвания, лекции, участия в наши и международни конгреси, както и в многобройни публикации. Научните й интереси са в областта на мозъчно-съдовата болест и нейните усложнения: инсултите. Понастоящем проф. Хаджипетрова е на работа в Нервно отделение на МБАЛ ''Асеновград'', където извършва консултантска дейност е научен ръководител на специализантите по неврология. Темата на интервюто не е случайна, защото голям процент от постъпващите пациенти за лечение се оплакват именно от вертижни разстройства. В отделението се прави електронистагмография, която дава обективна информация за състоянието на болните, а непосредствената близост до УНГ сектора улеснява комплексното им лечение и диагностика.