Сертификати

Rybelsus® - Единствено по рода си лечение на захарен диабет тип 2 - ТЕСТ
ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА
ТЕСТ - Нови съвместни препоръки на ЕSC и ЕACTS за поведение при предсърдно мъждене

Опит

УПРАВИТЕЛ
2840, Кресна, България, СТУМА

Образование

2000 - 2005
Фармация
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Фармация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb