За мен

Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1985г. От 1990г. е научен сътрудник в Научен институт по нефрология, диализа и бъбречна трансплантация в УМБАЛ "Алксандровска", Медицински университет София и завеждащ Клиничен център по хемодиализа в Албена.

 

Придобити специалности: вътрешни болести през 1991г. и нефрология през 1993г.

 

В продължение на 14г. е Началник на клиника по Нефрология, остра и перитонеална диализа с дейности афереза и бъбречна трансплантация в УМБАЛ "Св. Марина", Медицински университет Варна.

 

От 2012г. е професор по нефрология.

 

Има над 160 публикации и над 150 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областите хемодиализа, перитонеална диализа, трансплантация на бъбреци и методи за афереза.

 

Специализирал нефрология в Мюнхен (1990-1991г.), Берлин (1994г.), Аахен (1995-1998г.).

 

Член на редакционните колегии на списания:

- "Нефрология, хемодиализа и трансплантация";

- "Nephrology in Dialog", изд. Springer;

- "Медицина и фармация";

- "Варненски нефрологичен форум";

- "Case Reports in Nephrology and Urology", изд. Karger;

 

Проф. Валентин Икономов и екипът му извършват диагностика, лечение и профилактика на всички видове бъбречни заболявания и често свързаните с тях високо кръвно налягане, диабетно бъбречно заболяване, повишени мазнини в кръвта, анемия, подагра, протеинурия, костна болест, нарушения на обмяната и бъбречна недостатъчност.

 

Специалистите в Бъбречен център прилагат съвременни диагностични методи и изследвания за откриване на проблемите и полагане на навременни грижи с цел избягване и забавяне на усложненията.    

 

В случай на хронично заболяване нефрологът ще обсъди с Вас и близките Ви дългосрочен индивидуален план за лечение в зависимост от стадия на заболяването. При изчерпване на бъбречната функция Вашият нефролог ще разясни възможностите за започване и провеждане на заместителна терапия с хемодиализа или перитонеална диализа.

Опит

9000, Варна, България, ул. Братя Шкорпил 6
Прием само след запазен час
Услуги в тази практика
  • Ехоскопия на бъбреци, коремни органи и простата
  • Доплер на бъбреци
  • Урофлоуметрия
  • Профилактични и контролни прегледи при хронични заболявания
  • Консулт по документи