Опит

Лекар специализант
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15
0899664848
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Лекар ординатор
4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9

Образование

2010 - 2016
Медицина
МУ Пловдив

Специалности

Акушерство и гинекология

Сертификати

Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-02-19
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2019-02-20
Анемия по време на беременност
2019-02-20
Бременност и опасност от йоден дефицит
2019-02-20
Придобита хемофилия
2019-04-05
Бременност и ракови заболявания
2019-08-13

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb