Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-06
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-01-06
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-01-06
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-01-09
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2020-01-10
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-01-10
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-01-10

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb