Опит

Ординатор ХО
2600, Дупница, България, Ул. Иван Вазов 26
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)