За мен

Проф. д-р Николай Пенков д.м.н. – завършва МУ София. Има признати специалности по вътрешни болести и кардиоревматология, придобива професионална квалификация по ехокардиография – експертно  ниво; квалификация по здравен мениджмънт. Главен редактор на сп. „Сърце-Бял Дроб, издавано от Асоциация „Сърце–Бял дроб” Варна. Член на редакционния съвет на сп. „Българска кардиология”, издавано от Дружеството на българските кардиолози, автор на научни публикации в списание „Сърце-Бял дроб“