Опит

Парамедик
1000, София, България, бул. В. Левски №129
Теодор Цанков създаде статус
2019
Проект за ново ръководство по медицинска онкология
Проект за ново ръководство по медицинска онкология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство помедицинска онкология е изго...