За мен

Д-р Консулова завършва медицински университет Пловдив през 2009 г. и придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната през 2017 г.
През 2017 придобива научна степен Доктор по Ендокринология с дисертационен труд на тема: ‘’Характеристика на затлъстяването и метаболитния синдром във възрастта 16-19 години’’
 
От април 2012 г. до момента работи като клиничен ординатор в УМБАЛ''Св.Георги''ЕАД гр.Пловдив към Клиника по Ендокринология и болести на обмяната .
 
От май 2018 г. д-р Консулова  работи и в доболничната помощ в семеен частен кабинет с адрес ул.Васил Левски, 82, гр.Пловдив.
 
От м.септеври 2018 г. е асистент към МУ Пловдив.
 От  2020 г. е главен асистент към МУ Пловдив

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
д-р Петя Консулова, дм създаде статус
2019