Образование

2013 - 2017
Медицинска сестра
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)
Медицинска сестра

Сертификати

Диплома

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb