За мен

Завършила медицина в Плевен

Специалист по педиатрия и обща медицина