Опит

Маг. Фармацевт
7000, Русе, България, Бяла
0887098987
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

2005 - 2010
Фармация
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Фармакология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb